NIGHT PHOTOGRAPHY AUSTRALIA OUTBACK NT

Words by me, Joyce van Dijk. This is exactly why I do night photography and what night photography means to me.

“………. In my field of Paper Flowers, and candy clouds of lullaby,
I lie inside myself for hours, and watch my purple sky fly over me…………”

Don’t say I’m not in touch
With this rampant chaos your reality,
I know well what lies beyond my sleeping refuge,
A nightmare I built my own world to escape……

Words by: Amy Lee Evanescence. Song Imaginary.

And this is exactly! what night photography has become to me:
My Emotional & Mental Safe Place.

PLEASE SCROLL DOWN FOR ALL MY AUSTRALIA NIGHT SHOTS 18

KLIK HIER VOOR DE UITLEG OVER
MIJN HELE PROCESS VAN BEGIN,
in 2007 tot heden in Nederland of scroll naar beneden onderaan deze pagina daar staat hetzelfde verhaal.

ALICE SPRINGS – THE AUSTRALIAN OUTBACK 2010-2018

My residency for 12 years from 2006 – 2018

Hier begon het mee, in 2004.

Deze tekening omdat ik een slechte point en shoot travel film camera had. Uit frustratie de sterren in de Australische Outback maar getekend om ze thuis in Nederland te kunnen laten zien wat ik daar allemaal zag.

En in 2012 het ultieme moment: mijn familie afgedropt door tv programma All You Need Is Love.

November 2012. Mijn wens verwezenlijkt. Mijn Familie onder Mijn nieuwe sterrenhemel in Australie.

Lots of love, Joyce
Joyce

Ze staan in chronologische volgorde van 2007-2010 af tot nu. Je ziet de stijl verbeteren en groeien en ontwikkelen tot een geheel nieuwe stijl.

Welcome to the captivating world of night photography, where innovation meets the depths of darkness to create breathtaking images. Join me as I recount my journey through the lens, from the heart of the Australian Outback to the enchanting landscapes of the Netherlands. In the Australian nightsky photographs you can even clearly see Andromeda Galaxy and sometimes some more unknown galaxies or star clusters.

In my quest to capture the elusive beauty of the night sky, I stumbled upon a photography style that set me on an incredible path. The lack of humidity and clear skies in the Centralian Desert near Alice Springs, Australia, provided an ideal canvas for stargazing and astrophotography. As I immersed myself in this remote setting, I developed a distinctive technique for photographing the night skies.

My unique approach quickly gained recognition, and my work found its way into esteemed publications like Cosmopolitan Bride Magazine Australia and Australian Traveller Magazine. They crowned me “the Outback Wedding Photographer” and featured my outback wedding photographs and night sky captures regularly. What’s more, my innovative style inspired numerous photographers in my local community, which I find highly flattering.

So, how did I develop this one-of-a-kind technique? It all began with my personal journey of acclimatization and adaptation to the Australian Outback. Having moved from the Netherlands, I had to embrace a radically different environment and lifestyle. The unique geographical and celestial characteristics of the Outback became my muse, challenging me to think outside the box.

Living “down under” meant more than just experiencing the opposite seasons; it meant recalibrating my entire perspective. The sun and the moon rose in the east but moved through the northern sky to set in the west, a celestial dance I had to comprehend from a different angle. This adjustment, coupled with my inherent conceptual thinking, allowed me to create compositions that stand out.

My creative process begins with a concept that suddenly appears in my mind, a gift of my neurodivergent thought process. These flashes of inspiration can strike anytime, whether I’m doing mundane tasks or driving my car. The concept takes shape as I meticulously plan the shot, considering every detail: the materials, timing, weather conditions, composition, lighting settings, and more. I use my extensive knowledge of colors and light temperature to ensure the final shot captures the essence of the Outback’s unique atmosphere.

Before heading out into the pitch-black Outback night, I extensively research each location and take note of GPS coordinates to navigate in total darkness. I’ve become skilled at “seeing” in the dark, using a lighting technique to compose perfectly balanced images and focus on the right focal point, just before infinity. It’s a skill honed through years of studying and practicing night photography.

My constant study of the moon, stars, planets, and the positioning of celestial bodies has enabled me to predict the best times and locations for capturing the night sky. In the Outback, with its pristine skies and minimal light pollution, I’ve mastered the art of shooting starry vistas and stunning astronomical phenomena.

After more than a decade of living in the Australian Outback and developing my unique photography style, I returned to the Netherlands in 2018. Adapting to the contrasting environment, I’ve taken on the challenge of capturing the Dutch night sky, complete with its light pollution and frequently overcast conditions. The result? A surprising success and my images featured in National Geographic’s 2022 calendar.

My journey continues, as I strive to overcome the challenges presented by the Dutch night sky and capture its unique beauty. With a creative spirit unbound by borders and a commitment to pushing the boundaries of night photography, I’m excited to see where this journey takes me next. Explore the magic of night photography with me and stay tuned for more captivating images from the Netherlands.

Nederlands:

Ontdek de unieke fotografiereis

Welkom in de boeiende wereld van nachtfotografie, waar innovatie de diepten van de duisternis ontmoet om adembenemende beelden te creëren. Ga met me mee terwijl ik mijn reis door de lens vertel, van het hart van de Australische Outback naar de betoverende landschappen van Nederland.

In mijn zoektocht om de ongrijpbare schoonheid van de nachtelijke hemel vast te leggen, stuitte ik op een fotografiestijl die me op een ongelooflijk pad zette. Het gebrek aan vochtigheid en de heldere hemel in de Centralian Desert nabij Alice Springs, Australië, vormden een ideaal canvas voor sterrenkijken en astrofotografie. Terwijl ik mezelf onderdompelde in deze afgelegen omgeving, ontwikkelde ik een onderscheidende techniek voor het fotograferen van de nachtelijke sterrehemel.

Mijn unieke aanpak en stijl kreeg al snel erkenning en mijn werk vond zijn weg naar gewaardeerde publicaties als Cosmopolitan Bride Magazine Australia en Australian Traveler Magazine. Ze kroonden mij tot “Outback Wedding Photographer” en lieten regelmatig mijn outback-huwelijksfoto’s en nachtelijke hemelopnames zien. Bovendien inspireerde mijn innovatieve stijl talloze fotografen in mijn lokale gemeenschap, wat ik zeer vleiend vind.


Hoe heb ik deze unieke techniek ontwikkeld?

Het begon allemaal met eerst echt acclimatisatie en aanpassen aan de Australische Outback Dit duurde in totaal ruim 2 jaar. Om tegen de ruim 40-45C hete zomers te kunnen. Nadat ik uit Nederland was verhuisd voor de liefde, moest ik een radicaal andere omgeving en levensstijl omarmen.

De unieke geografische en hemelse kenmerken van de Outback werden mijn muze en daagden me uit om buiten de gebaande paden te denken. Leven ‘down under’ betekende meer dan alleen het ervaren van de tegenovergestelde seizoenen; het betekende dat ik mijn hele perspectief opnieuw moest kalibreren. De zon en de maan kwamen op in het oosten, maar bewogen zich door de noordelijke hemel om onder te gaan in het westen, een hemelse dans die ik vanuit een andere hoek moest begrijpen. Deze aanpassing, in combinatie met mijn inherente conceptuele denken, stelde mij in staat composities en beelden te creëren die opvallen.

Mijn creatieve proces begint met een concept dat plotseling in mijn hoofd verschijnt, een geschenk van mijn neurodiverse denkend brein. Deze flitsen van inspiratie kunnen op elk moment toeslaan, of ik nu alledaagse taken doe of autorijdt. Het concept krijgt vorm terwijl ik de foto minutieus plan, waarbij ik elk detail in ogenschouw neem: de materialen, timing, weersomstandigheden, compositie, lichtinstellingen en meer. Ik gebruik mijn uitgebreide kennis van kleuren en lichttemperatuur om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke opname de essentie van de unieke sfeer van de Outback vastlegt.

Voordat ik de pikdonkere Outback-nacht in ga, onderzoek ik uitgebreid elke locatie en noteer ik de GPS-coördinaten om in totale duisternis te navigeren. Ik ben bedreven geworden in het ‘zien’ in het donker, waarbij ik een verlichtingstechniek gebruik om perfect uitgebalanceerde beelden samen te stellen en scherp te stellen op het juiste brandpunt, net voor het oneindige. Het is een vaardigheid die is ontwikkeld door jarenlang studeren en oefenen van nachtfotografie.

Mijn voortdurende studie van de maan, sterren, planeten en de positionering van hemellichamen heeft mij in staat gesteld de beste tijden en locaties te voorspellen voor het vastleggen van de nachtelijke hemel. In de Outback, met zijn droge klimaat, ongerepte luchten en minimale lichtvervuiling, beheers ik de kunst van het fotograferen van sterrenvergezichten en verbluffende astronomische verschijnselen.

Na ruim twaalf jaar in de Australische Outback te hebben gewoond en mijn unieke fotografiestijl te hebben ontwikkeld, keerde ik in 2018 terug naar Nederland.

Door me aan te passen aan de contrasterende omgeving, ben ik de uitdaging aangegaan om ook de Nederlandse nachtelijke hemel vast te leggen, compleet met zijn licht vervuiling en vaak bewolkte omstandigheden. Het resultaat? Een verrassend succes en 2 van mijn meest belangrijke verhalen vertellen de foto’s uit Alice Springs gepubliceerd in de National Geographic-kalender voor 2022.

Ineens werd mijn stijl van nachtfotografie door verschillende media opgemerkt zoals de lokale krant The Centralian Advocate en de staats krant The NT News. ABC radio vroeg mij om een interview over mijn nieuwe gepubliceerde boek en passie nachtfotografie. Het ging zo hard de ronde tat zelfs de Cosmopolitan Bride Magazine, The RM Williams magazine en de Australian Traveller magazine mij contacteer de voor foto’s. Erg vleiend allemaal. Mijn werk werd door “collega” en amateur fotografen steeds critiser bekritiseerd op techniek en valsspelen met photoshop sterren in plakken en weet ik wat voor rare ideeën ze begonnen te verzinnen om mijn werk te bekritiseren. Ik zat het van een afstand te volgen en voelde me steeds dieper tevleid. Ze probeerden te ontcijferen hoe ik in godsnaam zon resultaten behaalde met simpel weg 30 seconden en in 1 foto en in -camera. Kei grappig om ze “gek” te zien worden en ze op facebook te “discussiëren” of ik dus “vals aan het spelen” was met knip en plak werk dus photoshoppen wat ik zelden tot nooit gebruik omdat ik een hekel heb aan neppen. Gebruik alleen maar Lightroom om mee te beginnen. Daarmee kun je geen twee of meer foto’s in elkaa plakken alleen belichting bewerken en kleur en ruis en scherpte etc. Basic stuff wat ik in de Donkere Kamer vroeger ook toepaste met didging en burning en langer en korter belichten door met mn hand delen af te dekken , filters te gebruiken, vormen en kleurbalans veranderen in de vergroter waar het negatief in zat. Een techniek die huidige fotografen niet eens weten wat een foto vergroter is en hoe C41 ontwikkelvloeistof ruikt. Lol. Want mijn grootmeester / inspiratie multi award winning AIPP master photogeapher Jerry Ghionis schreef ooit in een pro vakblad: wees gevleid ipv boos als mensen je werk proberen te copueren qua stijl waar jij mee opgekomen bent. Als mensen heel kritisch worden over je foto’s zijn ze jaloers en willen het zelf ook kunnen maar ze behersen hun fotografieskills nog niet volledig genoeg om dergelijk hoogstaande producten en out of the box concepten te verzinnen en uit te voeren.”

THAT SOME ARE COPYING YOU, IS SEEN BY ME FERRY GHIONIS, AS THE HIGHEST FORM OF FLATTERY schreef hij. Om het van een positief perspectief te benaderen ipv zwaar gefrustreerd te kunnen raken.Ik had na researcher ontdekt dat ik letterlijk met een nieuw concept van nachtfotografie opgekomen was, nooit eerder elders gezien toen in 2007-2010.. Hahaha. Terwijl elke foto IN de camera tijdens een belichting van 30 seconden wordt gerealiseerd met een zaklamp het landschap beluchten voor zeg 10 seconden. Talloze pogingen nemen om de belichting juist te even te krijgen om een mooi rustig gebalanceerd geheel te krijgen recht in de camera in maar 30 seconden. Lightroom, (nieuwe andere versie van Photoshop dat ik misschien 1% vd tijd gebruik met bewerken gebruik ik alleen om het witbalans te corrigeren. De overtollige noise van de sensor te elimineren en de clarity/ helderheid kracht van de sterren beter tot hun recht te laten komen omdat ze door de noise van de hoge iso (tja Canon 5D mo 3 oude beestjes, toen hot) wegvallen en ze beter tot hun recht te laten komen. Bruidsparen begonnenij te boeken om ook zulke gave nachtfoto’s met de melkweg enhrn eronder te kunnen krijgen. Het nieuws van deze unieke brand new style ging als een lopen vuurtje door het dorp heen en zelfs tot Darwin toe 1380 km noord van ons dorp, waar ik geboekt werd om daar deze magische style te combineren met mijn passie voor bruidsfotografie . Want ik draai op liefde. Zie logo.

Mijn reis gaat verder, terwijl ik ernaar streef de uitdagingen van de Nederlandse nachtelijke hemel te overwinnen en de unieke schoonheid ervan vast te leggen. Met een creatieve geest, die onbegrensd geworden is en een toewijding om de grenzen van nachtfotografie te verleggen, ben ik benieuwd waar deze reis mij naartoe brengt.

Ontdek samen met mij de magie van nachtfotografie en blijf op de hoogte voor meer boeiende beelden van de nachten in Nederland.

And as the Icing on the Cake a meteorite above Alice Springs (According to the expertise centre of meteorology and science Alice Springs NT, a Southern Taurids Meteorite. https://en.wikipedia.org/wiki/Taurids Taken 07/11/2012 when my parents and sister were there dropped of by a Dutch TV Show called “All you need is Love” See photos of family on the red dune Old South Road with Milky Way)
This particular photograph is taken at the Town’s north sided “Welcome Sign” just in time before the view got ruined by flag posts along side each side of it 😉 coming from north (Darwin) on the Stuart Highway (which travels from Darwin to Adelaide and is 2,720 km (1,690 mi) long. Alice Springs’ town lights polluting the sky in the background. I’ve seen some crazy awesome sights in the Outback. You guys most likely will never ever get to see. Therefor decided it is about time to share it with the you all to enjoy as well.

Enjoy my Emotional Safe Space away from all the noise and lights that each and every day highly over sensitise my hyperactive mega creative and very neurodiverse brain. Where I can focus and see so much more! Even more details. And how much mother Earths keeps trying by showing off to us her very best to offer. Yet most of us don’t seem to notice her never ending attempts to stop destroying her beauty.

The Australian Outback and Night Sky: A place where I could literally “reset” my bouncy brains to recharge it for the day coming. These days in the Netherlands this is my home and Studio.